Cenovnik usluga

Farbe za kosu CAST

Na-salycilate CAST

Na-benzoat CAST

Histamin

Reaktivne hemikalije PAX5

Dezinfikanti PAX6

U131-Acrilac

Kozmetički preparati CAST

PAX4-konzervansi u hrani

Boje za hranu

Phadiatop

Phadiatop Infant

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

3600,00

3600,00

3600,00

1900,00

2800,00

2800,00

3950,00

3600,00

2700,00

2800,00

2500,00

2800,00