Elektroforeza je metod koji se između ostalog koristi u molekularnoj biologiji kako bi se razdvojili fragmenti DNK molekula i utvrdili njihove veličine prema veličinama fragmenata koje su unapred poznate

Cenovnik usluga

Elektroforeza proteina seruma

Imunoeletroforeza seruma

Elektroforeza proteina urina

Imunoelektroforeza proteina ueina

Elektroforeza hemoglobina

serum

serum

24h urin

urin

EDTA krv

2000,00

4200,00

2200,00

5000,00

4000,00