Geni su osnovne jedinice biološke nasledljivosti.  Svaki gen je skup nukleotida koji nose informaciju u vidu azotnih baza.  Na ovaj  način se definiše redosled aminokiselina u polipeptidnom lancu. Kontrolom sinteze proteina definiše se struktura i funkcija ćelija. Tkivo, skup ćelija koje imaju sličnu građu, funkciju i zajedničko poreklo.

Cenovnik usluga

Mikrodelecije Y hromozoma

Cistična fibroza

Duboke venske tromboze(Trombofilija)

Hemohromatoza

Kariotip pl,Heparin

Estrogeni rec.

Progesteronski rec.

Her 2neu

Ki-67

Her-2 neu CISH

Test intolerancije na laktozu

Utvrđivanje očinstva otac i dete

Doplata za svaku dodatnu osobu dete,majka…

HLA-B27

HLA-A

HLA-C

HLA DRB1

DNK profil

DQ2DQ8(Celijakija)

Revizija PH nalaza

Imunohistohemija 1 antitelo

Imunohist. 2 antitela

Imunohist. 3 antitela

Imunohist. 5-10 antitela

Citološki pregled dojke

Biopsijski materijal PVU 1 uzorak

Biopsijski materijal PVU 2 uzorka

JAK-2 na.cit

pl/NaCit

p/nc

p/nc

p/nc

pl,Heparin

paraf. kalup

paraf. kalup

paraf. kalup

paraf. kalup

paraf. kalup

p/nc

pl/edta

 

pl/edta

pl/nc

pl/nc

pl/nc

pl/nc

pl/nc

paraf. kalup

paraf. kalup

paraf. kalup

paraf. kalup

paraf. kalup

 

 

 

na.cit

12000,00

18000,00

12800,00

12500,00

12000,00

4000,00

4000,00

6500,00

4500,00

30500,00

11000,00

30000,00

9000,00

10000,00

12000,00

15000,00

20000,00

20000,00

10000,00

8000,00

4000,00

8000,00

11500,00

25000,00

4000,00

5500,00

7000,00

10000,00

Genitalni sistem
/mycoplasma, ureaplasma, kompletan bakteriološki nalaz, gljivice, antibiogram/

Listeria

Gonorrhea

Brisevi sa AB

bris

 

 

bris/urin/serum

bris/urin

bris

1400,00

 

 

2500,00

1300,00

500,00

Mi dajemo transporne kontejnere sa aktivnim ugljem i gelom koji
na sobnoj temperaturi mogu da stoje 72h.

PANEL10 /Amph., M-Amph., Morphin, THC, Coc…/

Ceruloplasmin

Bakar

Elektroforeza Ser.Proteina

Zink

Bakar u urinu i plasmi

Lactati

urin

serum

serum/urin

serum

2000,00

2600,00

1650,00

2000,00

1800,00

1650,00

1650,00