Minerali i toksični metali iz krvi, koji daju informaciju o statusu minerala i toksičnih metala u organizmu se radi iz uzorka pune krvi tj. iz eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) čiji je životni vek u cirkulaciji 120 dana (3 meseca). Ovde se testiraju minerali iz eritrocita (ćelija) što reprezentativno ukazuje na nivo minerala u ćelijama (ne u serumu). Toksični metali se takođe mere u eritrocitima

IgE  ALERGIJA NA METALE

Cenovnik usluga

U108-Živa

U109-Gvožđe

U110-Bakar

U111-Cobalt

U112-Srebro

U113-Zlato

U114-Platina

U115-Kalaj

U116-Zink

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

3950,00

3950,00

3950,00

3950,00

3950,00

3950,00

3950,00

3950,00

3950,00