Mikrobiološka laboratorija se bavi analizom biološkog materijala pacijenata u cilju izolovanja patogenih mikroorganizama. Mikološke analize podrazumevaju izolovanje patogenih gljiva iz biološkog materijala. Patogene gljive se mogu naći na koži, na noktima, u usnoj duplji, u ždrelu, u digestivnom traktu, u respiratornom traktu (plućima, bronhijama), u urogenitalnom traktu, u krvi, pa mogu izazvati i sistemska oboljenja.

Cenovnik usluga

Bris grla sa AB

Bris nosa+AB

Bris rane+AB

Bris oka+AB

Bris kože+AB

Bris dojke+AB

Sputum

Cervikalni bris+AB

Vaginalni bris+AB

Uretarni bris+AB

Uritest+AB

Koprokultura+AB

Bris vuve+AB

Micplasma+Uropl.+AB(CERV,VAG,URET)

Chlamydia.Hyb,Capt.Agp.

Gonorhea

Mikološka obrada

bris

bris

bris

bris

bris

bris

sp

bris

bris

bris

epruv.urina

kontej.za stol.

bris

bris

bris

bris

bris/sp/stol

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

750,00

700,00

2000,00

1600,00

2000,00

700,00