Tumor markeri – Njihovo određivanje je najznačajnije u praćenju uspešnosti primenjenih terapijskih pocedura već dijagnostikovanog karcinoma. Najčešće se određuju iz krvi, urina ili uzorka tkiva korišćenjem različitih laboratorijskih metoda.

Cenovnik usluga

CEA

CA-15-3

β-amiloidni protein (40-42)

Nicastrin (1-17)

Nicastrin(656-671)

TPA

Nectin-4

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum/pl.edta

1000,00

1200,00

5250,00

5250,00

5250,00

2850,00

4500,00

CEA

CA-19.9

CA-72-4 (rektum,gaster)

CA-50 sigma,gaster)

TPA ( limne žlezde u abd)

αFetoproten

serum

serum

serum

serum

serum

serum

1000,00

1200,00

1400,00

1850,00

2850,00

1000,00

CA-125

HE4

ROMA

TATI (pvu)

serum

serum

serum

serum

1200,00

2600,00

0

2500,00

PSA

PSA EQM

PSA Free/Total

HSP-27

PAP

Free PSA

serum

serum

serum

serum/pledt

serum

serum

1000,00

1400,00

2100,00

3500,00

1800,00

1100,00

PIIINP (procalgen III)

PINP (procalogenI)

serum

serum

3000,00

3300,00

NSE( SCLC)

CYFRA-21 / adeno i planocel.pluća)

Cang Ag GPR (SCLC)

ACE (sarcoidosa)

Chitotriozidaza

ADA

ADA

serum

serum

serum

serum

serum

serum

pl.teč

1400,00

1500,00

2500,00

1600,00

5200,00

2600,00

3400,00

Chromogranin A

VIP (vasointestinalni polipeptd)

5-HIAA (carcinoidi)

15-HETE

serum

serum

urin

pl/edta

2200,00

3200,00

2200,00

2900,00

Calcitonin

hTG

serum

serum

1350,00

1250,00

β2-mikroglobulin

Prostaciklin

serum/urin

serum

1300,00

3000,00

Metanephrin

Normetanephrin

Free Metanephrin

Free Normetanephrin

Adrenalin

Noradrenalin

Dopamin

pledta/ur+Hcl

pledta/ur+Hcl

ur+Hcl

ur+Hcl

pl edta/ur+Hcl

pl edta/ur+Hcl

pl edta/ur+Hcl

2750,00

3200,00

3550,00

3550,00

2300,00

2300,00

2300,00

UBC

urin

2800,00

S-100 protein

Melanin

serum

serum/urin

2800,00

5200,00

Feritin

serum

1200,00

Pankreatična elastaza

stool

5000,00

Alfa feto protein

Beta HCG

serum

serum

1000,00

1000,00