Virusološka ispitivanja su bazirana na dokazivanju prisustva samih virusa odnosno antigena u uzorku pacijenta ili dokazivanju prisustva specifičnih antitela koje organizam stvara kako bi se odbranio od infekcije određenim virusom. Prisustvo parazita u telu se može vršiti direktnim parazitološkim pregledom materijala, najčešće stolice, ili indirektnim metodama tj. Imunodijagnostičkim testovima.

Cenovnik usluga

Sars-Cov-2 IgM Elisa

Sars-Cov-2 IgG(S,N) IgG Elisa Humoralnu imunitet

Sars-Cov-2 Ag

Sars-Cov-2(S,RBD) IgG

serum

serum

nfbris

serum

2000,00

2000,00

1400,00

2000,00

CMV-IgG

CMV-IgM

CMV-IgG Avidity

Toxoplasma-IgG

Toxoplasma-IgM

Toxoplasma IgA

Toxoplasma IgG Avidity

Rubella IgM

Rubella IgG

Rubella IgG Avidity

HSV 2-IgM

HSV 2-IgG

HSV 2-IgA

HSV2 IgG Avidity

HSV1 Avidyti

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

1000,00

1000,00

1900,00

1000,00

1100,00

1600,00

1900,00

1200,00

1000,00

2100,00

1100,00

1000,00

1600,00

1900,00

1900,00

HSV 1-IgM

HSV 1-IgG

HSV 1-IgA

HSV 6 IgG

VZV-IgM

VZV-IgG

serum

serum

serum

serum

serum

serum

1100,00

1000,00

1600,00

2100,00

1300,00

1200,00

Chamyd.trach.-IgM

Chlamyd.trach.-IgG

Chlamyd.trach.-IgA

Chlamyd.trach.-Ag/bris/

Mycoplasma hominis IgG

Mycoplasma hominis Igm

Ureaplasma urealitica IgG

Ureaplasma ureal. IgM

Chlamyd.psittaci IgG/igM

Chlamyd.psitt. IgG

Chlamyd.psitt. IgM

Chlamyd.limphog.venerum

Chlamyd.pneumonia IgG

Chlamyd.pneum.-IgM

Mycoplasma pneum.-IgM

Mycopl. pneum.-IgG

Myco.tubercul.-IgG/IgM

IGRA Test (T-spot-MB,Quantiferon)

serum

serum

serum

bris

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

p.hep/s

1100,00

1000,00

2000,00

1500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

4500,00

4500,00

4500,00

3800,00

1800,00

1800,00

1100,00

1100,00

1500,00

5500,00

Bordetela pertusis IgM

Bord.pert.IgG

RSV IgG

RSV IGM

Influenca A IgM

Influenca A IgG

Influenca B IgM

Parainfluenca 1/2/3 IgM

Parainfl. 1/2/3 IgG

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

2000,00

2000,00

1800,00

1800,00

1600,00

1600,00

1600,00

2000,00

2000,00

Male boginje (Measles) IgM/IgG

Measles-IgG

Meassles IgM

Mumps/zauške/ IgM

Mumps IgG

serum

serum

serum

serum

serum

1600,00

1600,00

1600,00

1800,00

1800,00

Borrelia-IgG

Borrelia-IgM

Borrelia-IgG-Westernblot

Borrelia-IgM-Westernblot

Brucella-IgG

Brucella-IgM

Candida IgG

 

serum

serum

serum

serum

serum

 

2800,00

2800,00

2200,00

2200,00

1600,00

Coxackie-IgG

Coxackie-IgM

Coxackie-B-IgG

Coxackie-B-IgM

Coxackie B1

Coxackie B2

Coxackie B4

Coxackie A9

Coxackie B3

Coxackie B5

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

1500,00

1500,00

1800,00

1800,00

2900,00

2900,00

2900,00

2900,00

2900,00

2900,00

EBV-EA-IgG

EBV-EA-IgM

EB-NA-IgM

EB-NA-IgG

EB-VCA-IgM

EB-VCA-IgG

Infectivna mononucl.

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1100,00

1100,00

1200,00

Echinococus-IgG

Echinococus-Ag

Leptospira-IgG/IgM

Yersinia enteroc.-IgG

Tularemia

Toxocara-IgG/IgM

TmpA-VDRL(Sifilis)

Tetanus-IgG

Parvo B-19-IgG

Parvo v B-19. IgM

Trichinela IgG

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

1800,00

2200,00

2600,00

3600,00

2500,00

2200,00

1550,00

2400,00

2100,00

2100,00

1600,00

HIV Ag/Ab 1,2,0

serum

1500,00

Helicob.pyl.l-IgG

Helicobac.pyll.IgA

Helicob.pyll. IgM

Helicob.pyll. Ag

Clostridium diff.(Ag+Tox,A,B)

Rotavirus

Kalprotektin

serum

serum

serum

stool

stool

stool

stool

1000,00

2000,00

1500,00

1800,00

2500,00

1400,00

4550,00

Anisacsis

Ascaris

Staphilococ enterotoxin B

Staphilococ enterotoxinTSST

serum

serum

serum

serum

2600,00

2600,00

2600,00

2600,00

HBs-Ag

HBs-Ab

HBs-Ab-surface

HBc-IgM

HBc-Ab

Hbe-Ag

AntiHBe

HCV-IgM

HCV-Ab

HAV-IgM

HAV-IgG

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

1350,00

1400,00

1800,00

1350,00

1350,00

1400,00

1400,00

1800,00

1600,00

2000,00

1600,00

Cysticercosis

Taenija

Leishmania

Aspergillus fumigatus IgM

Aspergillus fumigatus IgG

Aspergillus fumigatus IgA

Flavi virus/žuta groznica

Entoamebae

Malaria

Difteria

HPV tipizacija(10 tipova)

Coxiela burnetti IgM

Coxiela burnetti IgG

Legionella IgG

Legionella IgM

West Nile vir. IgG

West Nile v. IgM

Bartonela IgM

Bartonela IgG

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

bris

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

serum

2800,00

2800,00

2600,00

2100,00

2100,00

2100,00

3500,00

3500,00

4000,00

3500,00

6500,00

4000,00

4000,00

2400,00

2400,00

1900,00

1900,00

3600,00

3600,00